Obchodní a Storno podmínky

Obchodní podmínky

1. Ceny a služby
Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.). Závazná cena je potvrzena ubytovacím zařízením (většinou emailem).
Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.
Ubytovatel je oprávněn při rezervaci ubytování požadovat zálohu za ubytování.

2. Zrušení pobytu zákazníkem
Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu rezervace@pensionch.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu.

Storno poplatky při zrušení pobytu

– do 18:00 dne předcházejícího příjezdu – žádný storno poplatek
– po 18:00 dne předcházejícího příjezdu – cena za první noc
– při nedojezdu (nenastoupení na pobyt) – 100% z ceny objednaných služeb
U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky.
Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl
čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo
člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše
uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli
nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování.